Kontakt

Yoga - lösningsfokuserat samtal - mentorskap

YogaTalk erbjuder personlig och terapeutiskt yoga, lösningsfokuserat samtal om hur du vill vara i världen samt mentorskap om du behöver någon som går bredvid och ger stöd.

Kontakta mig:

 
 
 
 
 

YogaTalk - Maria Ståhl Besöksadress: Kungsgatan 13 a Växjö E-mail: info@yogatalk.se Telefon: 0709-541430